«Компания МЕДИМПЭКС» ЖЧК

заманбап технология боюнча медициналык багыттагы каражаттарды сапаттуу өндүрүүчү

medimpex.co@gmail.com

Сапат баарынан жогору!

Кызыккан адамдар менен уюмдарды кызматташтыкка чакырабыз!

Кыргыз республикасы, медициналык багыттагы каражаттардын ата мекендик өндүрүүчүсү.

Кыргызстанда бир жолку колдонуучу медициналык шприцтерди ондуруучу жападан жалгыз ата мекендик өндүрүштук ишкана. Азыркы учурда «Компания МЕДИМПЭКС» жоопкерчилиги чектелген коому  үчдеталдуу ийне саюучу шприцтерди өндүрүп, акырындык менен өндүрүштүн көлөмүн жогорулатууда.
 
Ата мекендик рынокко 2015-жылда киргенден бери карай, биздин ишкана туруктуу өнүгүп келе жатат. Өндүрүш 2015-жылдын октябрь айында ишке киргизилип, жылдан жылга ассортименттик линейка гана эмес, сатып алуу георафиясы да кеңейүүдө. «Компания МЕДИМПЭКС» жоопкерчилиги чектелген коому  өзүнүн өндүрүмүн Россия Федерациясынан алынып келинген  сапаттуу сырьеден (полипропиленден) даярдайт.

Азыркы убакта «Компания МЕДИМПЭКС» жоопкерчилиги чектелген коому 2,5 мл.гр., 5 мл.гр., 10 мл.гр., 20 мл.гр., көлөмдүү үчдеталдуу иньекциялык жана 5 мл.гр. инсулиндик шприцтерди өндүрөт.
Баардык каражаттар стерилдөөдөн (окись этилен С2Н4О) өтөт, апоригендүү, уулуу эмес. Ишкананын өндүрүмү ГОСТ 24861-2005 сериясына ылайык келет. Баардык талап кылынуучу лабороториялык текшерүүлөр жана анализдер мамлекеттик лабороторияларда өткөрүлөт.

Өндүрүш участкалар боюнча бөлүнгөн жана бир агымда аткарылат
Баардык өндүрүм ГОСТ 24861-2005 талаптарына ылайык дайярдалат, «Бир жолку колдонулуучу шприцтер». Бир жолку колдонулуучу стерилдүү шприцтер, даарылык каражаттарды толтураар замат, тери алдына жана булчуң алдына ийне киргизүү үчүн көрсөтүлгөн.

«Компания МЕДИМПЭКС» жоопкерчилиги чектелген коому заманбап технология боюнча медициналык багыттагы каражаттардын сапаттуу чыгынды материалдарын даярдайт.
Ассортиментте - 2,5 мл.гр., 5 мл.гр., 10 мл.гр., 20 мл.гр., жана 5 мл.гр., шприцтер дүң баасында. Буюмдар медикаментоздуу каражаттарды тери алдында, булчуң алдында жана кан тамырга киргизүү үчүн, терапевттик максаттарда пайдаланылат. Шприцтер ийне менен бир комплектте жеткирилет. Алар СНГ да кабыл алынган стандарттарга ылайык чыгарылат.